Serooskerke

Serooskerke heeft rond de 265 inwoners. Het is een typisch ringdorp. Door de dijkdoorbraak die tijdens de Watersnoodramp van 1953 is ontstaan en het gat is gedicht, is natuurgebied de Schelphoek ontstaan. Op de derde zaterdag van maart wordt het traditionele StraƓ gehouden.

Scan de QR-code hieronder voor de mobiele website

Locatie