Getekend door de geschiedenis 

Ouwerkerk doet de spreuk Luctor et Emergo (ik worstel en kom boven) eer aan. De geschiedenis heeft Ouwerkerk beroemd gemaakt. De caissons zijn het sluitstuk van de dijkdoorbraak in 1953. Hier vinden we ook het Watersnoodmuseum waar heden, verleden en toekomst samen komen in de eeuwige strijd tegen het water.